Reinterpretacja modlitwy chrześcijańskiej

Książka pozwala czytelnikowi zagłębić się w problem modlitwy wspólnotowej (klasztornej), myślnej (medytacji) oraz mistycznej (kontemplacji) z perspektywy zarówno chrześcijańskiej, jak i buddyjskiej, a także poznać zasadnicze dla Thomasa Mertona wartości płynące z zen, które można by wprowadzić w formułę chrześcijańskiej wspólnoty, medytacji i kontemplacji. Autor wyjaśnił tym samym, co – z punktu widzenia samego Trapisty – jest możliwe do połączenia między tymi dwiema duchowościami, a co nie.

To top