Muzyka w służbie kultu

Kościół zawsze doceniał znaczenie muzyki w kulcie Bożym, czego dowodem są liczne dokumenty pomagające wiernym w lepszej i piękniejszej modlitwie. Muzyka sakralna ma polegać na serdeczniejszym wyrażaniu modlitwy, przyczynianiu się do jednomyślności zebranych wiernych, a wreszcie na nadawaniu uroczystego charakteru świętym obrzędom. Zrozumienie tych przyczyn może pomóc w znacznie pełniejszym wykorzystaniu muzyki sakralnej w kościelnym kulcie.

To top