Wydawnictwo

SEKO

Dla ludzi wielkich pragnień
drzewo, tunel czy kubek kawy?
czyli o wydawnictwie słów kilka

To obraz ściętego drzewa, nie bez bólu odsłaniającego to, co jest w nim najbardziej skryte, intymne, a jednocześnie najbardziej cenne, podstawowe.

To wizja niekończącego się tunelu, na którego końcu widać promień intensywnego światła. Droga w tym kierunku jest ryzykowna, pełna wątpliwości i zmęczenia. To jednak, co czeka wędrowca u jej kresu, przyćmiewa każdy ból.

To symbol ceramicznego kubka, wypełnionego po brzegi czarną jak noc kawą. To napój-świadek, który widział już niejedno: kreatywność przeplataną zwątpieniem, porażki zmieszane z oświeceniem. Widział niejedno. A mimo to ze spokojem wciąż roztacza krzepiący zapach odległych zakątków Ziemi.

Wydawnictwo SEKO jest wszystkim tym naraz, a zarazem niczym pojedynczym do końca.

Jest po prostu marzeniem, które zaczęło żyć.

przestrzenie marzeń
czyli o realizowanych seriach

publikacje na temat Bliskiego Wschodu: kultury, historii, a zwłaszcza teologii chrześcijaństwa i islamu powstałych na gruncie kultury arabskiej; przenikanie się obu teologii.

wszystko inne, co jest wyrazem duszy tęskniącej za Niebem, Paradiso i Panem Jezusem. Seria, która skupia się na mistyce, duchowości i miłości. A przecież nie ma nic ważniejszego.

drzewo, czyli wszystko to, co wyrasta ze Źródło, z Pnia. To seria, która służy innym: braciom, przyjaciołom, znajomym i klientom. To wszystko, co mieści się w najszerszej koronie drzewa.

podręczniki do nauczania w szkole i w parafii. To seria, która na pierwszym miejscu promuje przekaz wiedzy. Seria, która nie boi się braku akceptacji, ponieważ wie, że jest najważniejsza.

książki, które nie mieszczą się nigdzie indziej, żyjąc własnym życiem. Bo są konieczne i trzeba pozwolić im takimi być. Robią dużo dobrego. Bardzo dobrego.

książki, które dopiero powstaną.

radość tworzenia
czyli o wydanych książkach
arabica
Chrystologia arabska. Pierwsze syntezy wyznań pochalcedońskich
Piotr Sękowski

Chrześcijaństwo od samego początku rozwijało się w sposób niezwykle różnorodny, w zależności od kultury i języka w jakie wrosło. W takiej właśnie kondycji, w VII w., zetknęło się ono z wyzwaniem zupełnie nowym i interesującym: rodzącą się religią islamu. Od razu podjęło z nią dynamiczny i owocny dialog, których bohaterami byli wybitni uczeni. O początkach tego pięknego spotkania traktuje ta książka.

Książka dostępna na Allegro.pl

paradiso
Krzyż Jezusa Chrystusa. Opowieść o Drzewie Życia
Piotr Sękowski

Drzewo w wielu kulturach i religiach świata odgrywało od zawsze bardzo szczególne miejsce: było przedmiotem kultu, miejscem oświecenia i narzędziem ofiary. Przybierało ono różne formy i pełniło specyficzne funkcje. Również w chrześcijaństwie drzewo ma zadanie szczególne: na Drzewie Krzyża Jezus Chrystus odkupił cały Kosmos i każdego pojedynczego człowieka. O tym, jak piękna opowieść związana jest z tym Wydarzeniem, traktuje ta książka. Jest ona cyklem kazań pasyjnych, których tematem jest Tajemnica Krzyża Jezusa Chrystusa.

Książka dostępna na Allegro.pl

shajara
Święty Józef w ewangeliach kanonicznych i apokryficznych
Damian Szklorz

Imię Józef pochodzi od hebrajskiego יוֹסֵף Yosef i oznacza „wzrośnie”, „doda”, „pomnoży”, „spowoduje wzrost”, „oby [Bóg] dodał dalszych dzieci”. Podobne znaczenia przyjmuje arabskie يوسف Yūsuf. Stąd też Józef jest w Biblii ukazany jako nasłuchujący Boga w swych snach i posłuszny Mu, a także dający rozwój innym. Ta szczególna książka – która powstała w roku św. Józefa – jest okazją do poznania milczącego ojca Jezusa Chrystusa.

Książka dostępna na Allegro.pl

poza serią
Informator Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Redakcja

Książka zawiera całość wiedzy na temat Struktury organizacyjnej Wydziału, Pracowników naukowo-dydaktycznych, Planu studiów, oraz Statutu Organizacji.

Książka dostępna na Allegro.pl

shajara
Reinterpretacja modlitwy chrześcijańskiej
Łukasz Knosala

Książka pozwala czytelnikowi zagłębić się w problem modlitwy wspólnotowej (klasztornej), myślnej (medytacji) oraz mistycznej (kontemplacji) z perspektywy zarówno chrześcijańskiej, jak i buddyjskiej, a także poznać zasadnicze dla Thomasa Mertona wartości płynące z zen, które można by wprowadzić w formułę chrześcijańskiej wspólnoty, medytacji i kontemplacji. Autor wyjaśnił tym samym, co – z punktu widzenia samego Trapisty – jest możliwe do połączenia między tymi dwiema duchowościami, a co nie.

shajara
Muzyka w służbie kultu
Wacław Leśnikowski

Kościół zawsze doceniał znaczenie muzyki w kulcie Bożym, czego dowodem są liczne dokumenty pomagające wiernym w lepszej i piękniejszej modlitwie. Muzyka sakralna ma polegać na serdeczniejszym wyrażaniu modlitwy, przyczynianiu się do jednomyślności zebranych wiernych, a wreszcie na nadawaniu uroczystego charakteru świętym obrzędom. Zrozumienie tych przyczyn może pomóc w znacznie pełniejszym wykorzystaniu muzyki sakralnej w kościelnym kulcie.

scholastica
Definicje katechetyczne
Piotr Sękowski, Dariusz Klejnowski-Różycki

Książka zawiera definicje katechetyczne opracowane według podstawy programowej do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, jednak z powodzeniem mogą służyć także do przegotowania sakramentalnego lub pogłębienia wiedzy np. członkom ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich.

Książka dostępna na Allegro.pl

paradiso
Góry Jezusa Chrystusa. Biblijne Szczyty Miłości
Piotr Sękowski

Biblijne góry to miejsca nie tylko istniejące geograficznie w przestrzeni, ale to miejsca symboliczne, gdzie spotyka się Niebo z Ziemią, gdzie serce człowieka odczuwa rytm Serca Boga. Na górskich drogach Izraela spotykamy wiele postaci: radosnych i smutnych, walecznych i depresyjnych, ukochanych przez Jahwe, na spotkanie z Którym wszyscy zmierzają z najodleglejszych zakątków czasu i przestrzeni, aby wszystko zjednoczyć w Chrystusie – Szczycie Wszystkich Gór zdobywanych przez Człowieka.

Książka dostępna na Allegro.pl

ludzkie więzy
czyli współpraca wydawnicza
spacer w górę strumienia
czyli kontakt z wydawnictwem
wydawnictwo.seko@gmail.com
To top