shajara

drzewo, czyli wszystko to, co wyrasta ze Źródło, z Pnia. To seria, która służy innym: braciom, przyjaciołom, znajomym i klientom. To wszystko, co mieści się w najszerszej koronie drzewa.

To top