arabica

publikacje na temat Bliskiego Wschodu: kultury, historii, a zwłaszcza teologii chrześcijaństwa i islamu powstałych na gruncie kultury arabskiej; przenikanie się obu teologii.

To top